(12/01/19) To see more lighT


Οι ταινίες είναι παράθυρα για να κοιτάζεις τον κόσμο - ενίοτε για να σε κοιτάει κι αυτός
PUGNANT FILM SERIES

 Ένα Σάββατο του μήνα,
Auteur-Underground-Dada-Bizarre-Ungenred ΣΙΝΕΜΑ στην Ανδόρα από το Pugnant Film Series

Σάββατο 12.01.2019 (vol.2)
To see more lighT
stakra της Sara Bonaventura
Mandres της Cassandra Celestin
Exclusion Zone του Alexander Isaenko
Karoto του Αρίωνα Καλογερά
Jeunes Hommes à la fenêtre τoυ Λουκιανού Μοσχονά
Werewolf luv της Emma Jones 
Disciplin og fylogenese του Thomas Kyhn Rovsing Hjørnet
All Alone Before Frozen Gods της Elizabeth T. Vazquez
Sea side της Emmanouelle Negre

Ώρα έναρξης: 16.15 - Είσοδος ελεύθερη
Κινηματογράφος Ανδόρα - Σεβαστουπόλεως 117 - Τ. 210 6980796 - www.andora.gr]

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The films are windows to look at the word - sometimes are also windows for the world to look at you.
PUGNANT FILM SERIES

A Saturday per month
Auteur-Underground-Dada-Bizarre-Ungenred CINEMA at Andora by Pugnant Film Series


Saturday 12.01.2019 (vol.2)
To see more lighT
stakra by Sara Bonaventura
Mandres by Cassandra Celestin
Exclusion Zone by Alexander Isaenko
Karoto by Arionas Kalogeras
Jeunes Hommes à la fenêtre by Loukianos Moshonas
Werewolf luv by Emma Jones 
Disciplin og fylogenese by Thomas Kyhn Rovsing Hjørnet
All Alone Before Frozen Gods by Elizabeth T. Vazquez
Sea side by Emmanouelle Negre

Schedule: 16.15 - Free Entrance
Cinema Andora - Sevastoupoleos 117 - Τ. 210 6980796 - www.andora.gr]

stakra (2017, 5')
Sara Bonaventura


It’s a mystical and hallucinatory journey of a resilient subject, not yet completely seduced by the machines; entangled in their challenging system, but radiating dynamism while struggling for self determination. Getting lost, falling apart, splitting, vanishing and resetting. Finding balance in between.

Είναι ένα μυστικιστικό ταξίδι παραίσθησης ενός ανθεκτικού αντικειμένου που δεν έχει απαχθεί εντελώς από τις μηχανές, εμπλεκόμενο μαζί τους αλλά αγωνιζόμενο μ' αυτοδιάθεση. Χάνεται, καταρρέει, εξαφανίζεται, επαναρυθμίζεται. Βρίσκει ισορροπία στο μεταξύ.


Mandres (2016, 7’) 
Cassandra Celestin

Traces of a body draw a camera across a landscape of stone and walls.
 
Τα ίχνη ενός σώματος παρασύρουν μια κάμερα σε ένα τοπίο πέτρας και τοίχων.

Exclusion Zone (2015, 9')
Alexander Isaenko
 site

Few years ago Sergey from Krasnodar, Russia created a  YouTube channel. He documents his different moods with the small camera, shares his online notes, mainly when he is visiting his country cottage area. 

Λίγα χρόνια πριν ο Sergey από το Krasnodar της Ρωσσίας έκανε ένα κανάλι στο youtube. Εκεί καταγράφει τις διαφορετικές του διαθέσεις με μια μικρή κάμερα, μοιράζεται τις σημειώσεις του, κυρίως όταν επισκέπτεται το πατρικό του. 

Karoto (2018, 3')
Αρίωνας Καλογεράς
Karoto is a film about carrot

Το καρότο είναι μαι ταινία για το καρότο  

Jeunes Hommes à la fenêtre (2017, 18')
Λουκιανός Μοσχονάς
vimeo


Two graphic designers at work, by mistake, start playing with an empty scanner's possibilities. They venture into assumptions, eventually open up to each other, and let go of the strange images, until they let go of themselves.

Δυο γραφίστες στο γραφείο, κατά λάθος, αρχίζουν να παίζουν με τις δυνατότητες ενος άδειου σκάνερ. Επιχειρούν διάφορες υποθέσεις, σιγά-σιγά ανοίγονται ο ένας στον άλλον, και ξεχνούν τις παράξενες εικόνες - μέχρι που ξεχνούν τους ίδιους τους τους εαυτούς.


Werewolf Luv (Usa, 1')
 Emma Jones
 A love story between two werewolves.

Μια ερωτική ιστορία ανάμεσα σε δύο λυκάνθρωπους.

 Disciplin og fylogenese (2014, 2')
Thomas Kyhn Rovsing Hjørnet

site
The video is a montage of elements, still images and found footage, which, in the resulting combination, revolve around the theme discipline/form, as related to organisms in general and the human organism specifically.

Αυτό το βίντεο είναι ένα μοντάζ στοιχείων, φωτογραφιών και αρχειακού υλικού, τα οποία συνδυασμένα μαζί, περιγράφουν το θέμα της πειθαρχίας, τόσο για τους οργανισμούς γενικά όσο και για τον άνθρωπο ειδικά. 

All Alone Before Frozen Gods(2018, 16')
Elizabeth T. Vazquez
 site
 
 We drive through an unconcerned landscape. Analogue transmutations briefly engage our distracted memories. 

Οδηγούμε ασυναίσθητα. Οι αναλογικές μεταλλαγές εμπλέκουν εν συντομία τις αποσπασματικές αναμνήσεις μας.


Sea side (2018, 4')
Emmanouelle Negre

vimeo

Seaside is a 16mm found footage film on which appears a family on vacation at the sea. Each character is scraped frame by frame. Ghostly scraped silhouettes

To Seaside είναι ένα αρχειακό βίντεο σε 16mm φιλμ που απεικονίζει τις παραθαλάσσιες διακοπές μιας οικογένειας. Κάθε χαρακτήρας έχει σκαλιστεί καρέ καρέ. Φασματικές σκαλισμένες σιλουέτες.